Hele året: Grænser mellem romantisk have og vild natur

Arkitekt Søren Blicker – og kunstner fra duoen Ponti og Pagode
Foto: Kort over installationerne i landskabet. Det viser 4 veje ind over grænsen mellem det vilde uforudsigelige og romantiske sværmeriske. Alle veje går fra skoven ind i Parken.
Projektet tænkes sammen med biens verden i projektet Multi-Species Circle.
Vedhæftet er Sørens arbejdsskite til hans installationer i landskabet der forstørre, understreger, og er forskydninger mellem de to verdener:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s